Projekty podporované EU

I. PROJEKT - DOBRÝ ZAČÁTEK

Rozvoj sociálně - emočního vývoje dětí, který je základem pro budoucí rozvoj v odpovědného člověka.
- prevence agresivity
- konfliktního jednání
- pozitivní vztah k učení
- odpovědnost a samostatnost

Partnerem projektu je SCHOLA EMPIRICA

II. PROJEKT - PODPORA GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti.
- porozumění textu
- vytváření vlastních představ
- hledání souvislostí
- předvídání, usuzování, sledování, porozumění
- komunikace

Partnerem projektu je UNIVERSITA KARLOVA A TUL Ped.Fakulta.

III. PROJEKT - OP VVV 2

Operační program - výzkum, vývoj, vzdělávání.
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání.


Výstupy z projektů, používané v práci s dětmi jsou součástí ŠVP.

- Zdravá abeceda
- Cesta k sobě
- Dobrý začátek
- Začít spolu

Cílem je připravit dítě na další životní etapu všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé, zvídavé a odpovědné za své chování se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a životního prostředí.


18. 10. 2019 - 12:57 - Hana Zahradníková
Přiložené soubory:jídelníček 21.10. – 27.10....
18. 10. 2019 - 12:57 - Hana Zahradníková
Třída Broučků:31.10.2019 podzimní...
15. 10. 2019 - 13:06 - MŠ Korálek Liberec
Prosíme sledujte průběžně.Seznam kulturních akcí bude...
11. 10. 2019 - 13:10 - MŠ Korálek Liberec
Název organizace: MŠ "Korálek", LiberecPrávní forma:...

Září ve sluníčkách
11. 10. 2019 - 07:38
Září ve hvězdičkách
07. 10. 2019 - 07:13